Electrabel

Ik heb nog nooit iemand positief horen praten over eender welk leverancier van electriciteit/aardagas. Er is altijd wel een probleem met de aansluiting, factuur, enz. In de meeste gevallen door een enorm gebrek aan interne en ook wel externe communicatie. Hier mijn eerste, zelfstandige, ervaringen met Electrabel.

In februari ben ik verhuisd naar Antwerpen. Eén van de zaken die in orde moeten gebracht worden is electriciteit e.d. Ik heb in de eerste week naar Electrabel gebeld om mijn verhuis te regelen en gewoon de aansluiting over te nemen de vorige bewoonster. De vriendelijke mevrouw aan de telefoon wist me te zeggen dat mijn dossier geopend is en dat ik de komende week een bevestigingsbrief zou ontvangen.

Een paar weken later heb ik nog steeds geen brief ontvangen, maar hey, ik heb nog steeds electriciteit. Niets aan de hand denk ik dan. Toen ik na twee maanden nog geen rekening had ontvangen begon ik al iets meer te twijfelen. Maar ik heb verhalen gehoord van mensen die pas na twee jaar hun eerste rekening ontvangen hebben. Dus echt zorgen maakte ik me nog niet. Hoewel ik misschien beter wel eens naar de klantendienst had gebeld.

Vorige week ontving dan toch mijn eerste brief van Electrabel. Maar het "Aan de bewoner van ..." in het adresvakje voorspelde niet veel goeds. In de brief stond dat ik maar snel mijn verhuis moest regelen, en dat ze zo vriendelijk waren om tot nu toe electriciteit te blijven voorzien, maar dat als ik niet binnen de drie werkdagen iets geregeld zou hebben ze mij zouden afsluiten voor 19 juni.

Ja hallo! Ik heb onmiddellijk naar de klantendienst gebeld waar de vriendelijke dame aan de telefoon bevestigde dat mijn dossier in hun bestand staat, maar dat hij nooit behandeld is. En dat ik mijn dossier lang heb aangevraagd voor de aanvraag tot afsluiting.

  • "Hoe kan dat nu, dat versta ik toch niet. Ik ga je even doorverbinden met iemand die je verder kan helpen."
  • Wachtdeuntje.
  • "Ja meneer, er neemt niemand op. Ik zal het moeten noteren. Is het goed als ik je hier later over terugbel?"
  • "En wanneer mag er gebeld worden? In de voor- of namiddag?"

Nodeloos te zeggen dat nog niemand mij heeft terug gebeld en dat ik wellicht morgen of woensdag zelf zal mogen terug bellen. Zouden ze hier een korting voor geven? Voor het ongemak. Waarschijnlijk zal ík een boete moeten betalen ofzo. De knoeiers.

12 juni 2006

Ego, Samenleving

back to top